Aller au contenu

Wémá Nukɔntɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
nothumb
nothumb
Doo nú mi ɖo Wikipedia Fɔngbemɛ tɔn jí!


Núwlǎnwlǎn 1 835 wɛ e ko wlan. Wà gɔ́ towé ná!


Ɖíɖé éhɔnmɛ tɔn

Núwlǎnwlǎn ɖagbè


Tɔkoklo ɔ, ɖe wɛ bo ɖo ga klewun, é mɔ lanmɛ bo klo, bɔ fun tɔn bi ɖibla nyi wiwi. Fye tɔ ɖěè e wɛ é nɔ nɔ̀. É nɔ ba nuɖuɖu tɔn gbɔn atin tɔmɛ tɔn lɛ ji bo nɔ lìntɔ. Ɖo yovogbè mɛ ɔ, é nɔ nyi "Poule d'eau". Xá nú é kpó ɔ....

Tuto nɔnvi Wikipedia tɔn lɛ

Wikisource Wikisource Wiktionary Wiktionnaire Wikiquote Wikiquote Wikinews Wikinews Wikidata Wikidata Wikibooks Wikibooks
Wikispecies Wikispecies Wikiversity Wikiversité Wikivoyage Wikivoyage MediaWiki MediaWiki Commons Commons Meta-Wiki Meta-Wiki