Akpaxwé:Toxo Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Toxo Benɛɛto tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

9 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 9 jí.