Akpaxwé:Toxo Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Toxo Benɛɛto tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

10 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 10 jí.