Akpaxwé:Tokpɔn Benɛɛ tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Tokpɔn Benɛɛ tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

13 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 13 jí.