Akpaxwé:Vǐ nyikɔ ɖo Benɛɛtò mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Vǐ nyikɔ ɖo Benɛɛtò mɛ" tɔn mɛ lɛ é

18 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 18 jí.