Akpaxwé:Ɖɛmɛnu Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Ɖɛmɛnu Benɛɛto tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

86 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 86 jí.