Akpaxwé:Yiɖé yiɖé ɖo Benɛɛtò mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Yiɖé yiɖé ɖo Benɛɛtò mɛ" tɔn mɛ lɛ é

6 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 6 jí.