Akpaxwé:Gán Benɛɛto tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Gán Benɛɛto tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

7 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 7 jí.