Aller au contenu

Justin Ahomadegbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Justin Ahomadegbé

Azɔ tɔn
Gán togángbɛta Danxomɛ tɔn
8 Nǔxwasùn – 26 Kɔyansùn 1972
Mɛ é gudo é jɛ é : Hubert Maga
Mɛ é jɛ gudo ni é : Mathieu Kérékou
Ganhɔnyitɔgán xoxo Benɛɛto tɔn
25 Alunsùn 1964 – 29 Abɔxwisùn 1965
Mɛ é gudo é jɛ é : Sourou Migan Apithy
Mɛ é jɛ gudo ni é : Christophe Soglo
Togán xoxo Benɛɛtò tɔn
27 – 29 Abɔxwisùn 1965
Mɛ é gudo é jɛ é : Sourou Migan Apithy
Mɛ é jɛ gudo ni é : Tahirou Congacou (Tɛnmɛkpɔntɔ) - Christophe Soglo
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : 16 Alunsùn 1917
Fǐ é ji ɖé é : Agbǒmɛ
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Benɛɛtò
Azɔ é nɔ wa é : Sɔjá
Azán é gbè é kú é : 8 Xwejísùn 2002


Justin Ahomadegbé ɔ, è ji i ɖò azan 16ɔ alunsun xwe 1917 ɖò agbǒmɛ, bɔ é kú ɖò azan 8ɔ xwe 2002 (ɖo xwe tɔn 85) ɖò Kutɔnu, é nyí togan ɖo togan xoxo Benɛ tɔn lɛ mɛ.

É nyí togǎn ɖo Dahomey to ɔ nu sín azǎn azan 25ɔ alunsun xwe 1964 káká jɛ azan 29ɔ abɔxwisun xwe 1965 tɔn. É wa togan'zɔ̌ nú xwè ɖokpo, cóbɔ yè yi acɛkpikpa sin asi tɔn ɖò acɛkpikpá Matie Kérékou tɔn hwenu.