Akpaxwé:Hwɛdomɛnu ɖo Benɛɛto mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Hwɛdomɛnu ɖo Benɛɛto mɛ" tɔn mɛ lɛ é

9 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 9 jí.