Aller au contenu

Bokɔnɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Bokɔnɔn ɖokpó

Bokɔnɔ nyi yɔnblótɔ é nɔ tɛ̀ Fa ɖó fɔnnugbéjí é ɖo Benɛɛtò mɛ.

Bokɔnɔ lɛ ɖo Benɛɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Toxodɔtɔ‚ vodunɔn‚ kénu‚ hunnu‚ ajanu canu bì nɔn késsi bokɔnɔn bó nɔn bǎ nudó ɖó sɔ é ja wé jì kabì vlavo nuɖé jɛ wɛn.

Bokɔnɔ nunkɔntɔn é gò sìn anagogbéji bò wa Danxomè é nɔ nyi Babalao Djissa. Dada Danxomɛ tɔn lɛ̀ nɔ ciǎn ayɔnu kanumɔnɔ éé ɖó aziza é bɔ yé nɔ w'azɔ é jɛ xǎ é[1].

San Gɛdɛgbé tɔ́n

Mɔ wɛ Gèdègbé ayɔnu kannumɔnɔ sìn vì yi jì bó wa nyì bokɔnɔ nǔ dada Glèlè kpodò dada Gbɛhanzin kpǎn. Bokɔnɔ lɛ nɔ yì kplé bó nɔ tɛ Tofâ ɖo Benɛɛtò mɛ din[2].

Togan Patrice Talon sɔ tito ɖó Bokɔnɔ lɛ̀ nǔ sìn xwé fifŏ 2023 [3].

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://journals.openedition.org/gradhiva/1183?lang=en
  2. https://www.gouv.bj/article/2523/benin-tofa-2024-point-interpretation-approfondie-detaillee/
  3. https://ortb.bj/culture/tofa-2024-le-gouvernement-talon-designe-un-college-de-pretres-fa/