Akpaxwé:Tokpɔnla Benɛɛ tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Akpaxwé:Tokpɔnla Benɛ tɔn lɛ)

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Tokpɔnla Benɛɛ tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

22 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 22 jí.