Aller au contenu

Gbɔ̀xikɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Gbɔxikɔn

Alikpehɔntɛn Gbɔxikɔn tɔn
Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛ
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Zu
Gán tokpɔnla ɔ tɔn : Rufino d’Almeida
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 171 781

Gbɔxikɔn ɔ, tokpɔnla Benɛɛto tɔn wɛ bo ɖo tokpɔn Zu tɔn mɛ, ɖo afɔligbé Benɛɛto tɔn

Tán tɔn klewun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Hwénuxɔ ɔ ɖɔ, Gbɔxikɔn ɔ nyi ayǐ é ji ɖaɖa Tegbesu nɔ yi gbɔjɛ ɖé é b'ɛ lɛ nyi axi é mɛ é nɔ sa gbɔ kpodo kanlin tɛnmɛ-tɛnmɛ lɛ kpo ɖé é.

Tokpɔnlavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tokpɔnla Gbɔxikɔn tɔn ɔ ɖo tokpɔnlavi 10. Yě ɖie:

Tovi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Do kɛń ě e azɔxwé INSAE tɔn sɔ́ ɖo xwè 2013 tɔn mɛ wayi é ɔ Gbɔxikɔn ɖo tovi 171 781.