Akpaxwé:Tokpɔnla Benɛɛ tɔn lɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Tokpɔnla Benɛɛ tɔn lɛ" tɔn mɛ lɛ é

22 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 22 jí.