Agégé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Agégè

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Wemɛ
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 44 562

Agégé ɔ nyi toxo ɖokpo bo lɛ nyi tokpɔnla ɖokpo .É ɗo afɔligbe hwetɔnwaji nú Benɛɛto ɔ ɖo tokpɔn Wemɛ tɔn mɛ.

Dogbo tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tovi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agégé sin tɔkpɔnla ɔ ɖo gbɛtɔ 44 562 ɖo Kɛnsisɔ kpǎ é è blo ɖo xwè 2013 gɔ ɔ tɔn mɛ e.

Tokpɔnlavi tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Agégé sin tokpɔnla ɔ ɖo tokpɔnlavi 03 yě ɖie:

  • Avagboji
  • Hwédomɛ
  • Zungamɛ

Dɔkun tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]