Aller au contenu

Núkún

Bɛ̌ sín Wikipedya
Núkún

Núkún nyi agbaza sin wujɔnu . Ye wɛ nɔ zɔn bɔ gbɛtɔ kpo kanlin kpo nɔ mɔ nu. Nukun we wɛ gbɛtɔ ɖo.

Nuwlanwlan é ca kan xa élɔ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]