Aller au contenu

Gannukún

Bɛ̌ sín Wikipedya
Gannukún / Cici

Gannukún alo Cici ɔ nyi, nu é nɔ cyɔn ɖo Núkún ji e. E ɖé tɛnmɛ tɛnmɛ bo ɖo zizan gege.

Zizan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nu vovo wutu wɛ, é nɔ cyɔn gannukún. Mɛ ɖé lɛ nɔ cyɔn bo na do b'acɔ na, bo na do blo ɖɛkpɛ alo ahwli. Mɛ ɖé lɛ nɔ cyɔn bo nu nuɖé ma wa yi jɛ nukun ji nu yé o. Mɛ ɖévo lɛ, lɛ nɔ cyɔn bo nu hwe ma jɛ nukun ji nu yé o. Nukúntɔnɔ lɛ lɔ mɔ nɔ cyɔn.