Jɔmɛhunjayitɛn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Jɔmɛhunjayitɛn ɔ, tɛn ɖaxo ɖe wɛ bɔ jɔmɛhun nɔ jɛte ɖe. É ɖe ɖo gbɛ ɔ mɛ bi kpaa, ɖo to ɖokpo ɖokpo mɛ. Benɛɛto mɛ ɔ Jɔmɛhunj'ayitɛn alɔkpa alɔkpa wɛ tíìn. Jɔmɛhunjayitɛn Kutɔnu tɔn wɛ nyi jɔmɛhunjayitɛn ɖaxo Benɛɛtò ɔ tɔn ɔ ɖo Kutɔnu toxo ɔ mɛ, bɔ e nɔ ylɔɖɔ "Jɔmɛhunj'ayitɛn gbɛ ɔ bi tɔn yɛhwenɔgan-hɔnyitɔ Bernadin Gantin.