Jɔmɛhun

Bɛ̌ sín Wikipedya
Jɔmɛhun Airbus A380

Jɔmɛhun ɔ, hun ɖewɛ bo ci xɛvi ɖɔhun bo nɔ gbɔn jɔhɔnmɛ. Alɔkpa alɔkpa wɛ tíìn. Tomɛyiyi'hun wɛ bo nɔ ya kaka. Ɖo e xwe fi ɖe ɔ e nɔ yawu yi.

Nuwlánwlán ee ca kan xa élɔ lɛ é[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]