Aller au contenu

Fɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
  Fɔngbe

Fɔ̀ngbè ɔ gbe ɖe wɛ nyi bo ɖo kplekple mɛ gbe Kwa Benɛɛto tɔn, Awɔnlin tɔn kpodo Togo tɔn kpan.

Gbɛtɔ na yi livi Ɛnɛ jɛji (2013).

Wekuin tɔn lɛ wukun sin kplekple mɛ

  • gbe nigéro-congolaises
  • gbe atlantico-congolaises
  • gbe voltaïco-congolaises
  • gbe voltaïco-nigériennes
  • gbe mɛ
  • Fɔn

Fɔ̀ngbè ɔ gbe ɖe wɛ bɔ e nɔ do ɖo Bénɛ, Awɔnlin kpodo Togo kpan. Nuwlanwlan gege ɖɔxo do zinzan tɔn kpodo wlanwlan tɔn kpo wu. E kpɔn mɛ ganji ɔ Fɔ̀ngbé gbe ɖe wɛ bɔ e nɔ do Bénɛ to ɔ bi ɖo taji ɔ Agbomɛ, Gbɔxikɔn, Glexwe, Agbomɛ-Kanɖofi kpodo Kutɔnu kpan.