Aller au contenu

Christophe Soglo

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azɔ tɔn
Togán xóxó Benɛɛto tɔn
26 liyasun xwè 1960 yi jɛ 27 kɔyansùn xwè 1963
{{{azɔ tɔn-2}}}
{{{hwenu é w'azɔ-2 ɖé}}}
{{{azɔ tɔn-3}}}
{{{hwenu é w'azɔ-3 ɖé}}}
Gbɛ tɔn
Azán é gbé é ji ɖé é : è jì ɖò azǎn 28ɔ́ àyìdósùn xwe 1909 tɔn mɛ̀
Fǐ é ji ɖé é : Parakou
To é mɛ nu wɛ nǐ é : Agbǒmɛ
Azán é gbè é kú é : azǎn 7ɔ́ kɔ́nyasùn xwe 1983


Christophe Soglo e è jì ɖò azǎn 28ɔ́ àyìdósùn xwe 1909 tɔn mɛ̀ ɖò Agbǒmɛ, bɔ e kú ɖò azǎn 7ɔ́ kɔ́nyasùn xwe 1983 tɔn mɛ̀ ɖò Kutɔnu é, nyí sɔja bo nyí toxóɖɔtɔ́ Benɛɛ tɔn ɖokpo.

Gbɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azǎn 28ɔ́ àyìdósùn 1909ɔ́ mɛ̀ wɛ e jí Christophe Soglo ɖe ɖò Agbǒmɛ. E kú ɖò azǎn 7ɔ́ kɔ́nyasùn 1983ɔ́ mɛ̀ ɖò Kutɔnu. akɔta tɔn gosin tofɔligbé tò ɔ tɔn, bo nyí gletoxogǎn lɛ kpo mɛ nukúnɖeji lɛ kpo sin akɔta.

Christophe Soglo w'azɔ̌ ɖò ahwangɔnu France tɔn mɛ ɖò Wɛkɛ hwan Wegɔ ɔ hwenu. É w'azɔ̌ ɖò ahwangɔnu France tɔn mɛ ɖò ahwan Indochine tɔn nukɔntɔn ɔ kpo Algerie tɔn kpo lɔ mɔ hwenu.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]