Aller au contenu

Akpaxwé:Kú ɖò xwè 1983 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kú ɖò xwè 1983 tɔn mɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 1983 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan élɔ lɛ wɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ.