Aller au contenu

Amisa

Bɛ̌ sín Wikipedya
Amisa Katolika tɔn

Amisa ɔ sínsɛ́n nuwiwa Klisáwùn lɛ tɔn wɛ. É nyi hwenu ee ye nɔ kplé bo nɔ xo ɖɛ lobo nɔ sɛn Mawu e. É ɖé Aklunɔzangbé tɔn alo azan kpaa tɔn lɛ.

Amisa ɖo sinsɛn Katolika mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Amisa ɖo sinsɛn gigbɔwiwe mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Amisa ɖo sinsɛn wɛnɖagbejlajla mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]