Aller au contenu

Klisáwùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Klisáwùn ɔ mɛɖé wɛ é nyi bo ɖò sinsɛn é nɔ ɖɔ Jezu Nazalɛtinu xó ɔ mɛ, bo nɔ sè nukplɔnmɛ tɔn é. É hɛn ɔ é na yi nunywɛ dó nunywɛ ji ɖo igleja ɔ mɛ ɖò agunnukɔntɔ lɛ si.

Tinmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Klisáwùn ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi mɛ e ɖinu nu jezu é.

Hwenuxó tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]