Aller au contenu

Voɖúnzangbé

Bɛ̌ sín Wikipedya

Voɖúnzangbé alo Aklunɔzangbé nyi azan ɖokpo ɖo azan tɛnwé é ɖo sɛ ɔ mɛ lɛ é mɛ.

Tɛn tɔn ɖo sɛ ɔ mɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Voɖúnzangbé (voɖuzangbé) wɛ nyi azán tɛnwé gɔ é ɖo sɛ (aklunɔn'zangblamɛ alo voɖugbégblamɛ) ɔ mɛ é. B'ɛ nyi azan é ji sinsɛn gégé nɔ blo hunnuwiwa (sinsɛn nuwiwa) yétɔn lɛ e.

Voɖuzangbeví nyíkɔ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E ji vi súnnu ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ : Kɔsí. Bo nyɔ̌nu wɛ ɔ e nɔ sunnyi ɖɔ Asíbá