Aller au contenu

Ɖoblí

Bɛ̌ sín Wikipedya
Ɖoblí asu kp'asi kpo

Ɖoblí‚ bɛ é lɛvɔ ylɔ ɖɔ Gowungò kabi Tátábolí‚ nyi é d'agba hu xɛ lɛ́ɛ bĭ é. E wɛ nɔ nyi "Autruche" ɖŏ flanségbé mɛ[1].

Jlɛ jlɛ tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ga ɖiɖi ɖoblí tɔn yi dukwí wé (2m). Fŭn tɔn gégé amɔn awa tɔn xwé.

É nɔ mɔ yé tawun ɖo hwéyixɔwaji aflika tɔn ɖo Somalitò‚ Ethiopitó kpodó Kenyatò kpǎn. Ɖoblí lɛ nɔ dɔ ji kaka sɔ yi xwé kanɖé-gban (70 ans) mɔ.

Yédɛlɛ wɛ nɔ̀ wa ŭ hu do xwɛ lɛ bĭ. bɔ yé wɛ lɛvɔ ɖo nunkún ɖaxó ɖo do kanlìn é ɖo hǔ lɛ é mɛ.

Kanlin xalǎ lɛ nɔ să yǎ nǔ ɖobli kpɛvi lɛ‚ ɖaxŏ lɛ nɔ lɔn nǔ ǎ.

Nŭ gbɛtɔ lɛ̀

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

E nɔ ɖɔ ɖɔji ɖoblí sín lan ɖo sisɛn gégé ɖo lanmɛ na nɔ ganjí liji hǔ nyibú lan.

  1. https://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/autruche/178188