Aller au contenu

Kenyàtò

Bɛ̌ sín Wikipedya

Kenyàtò

Ga ɖiɖi tɔn: 580367 km2 km²
Tovi: 57052004hab
Togán tɔn: William Ruto

Kenyàtò b'ɛ ylɔ ɖɔ Répubique du Kenya ɖò yovo flànsé gbè mɛ ɔ, nyí tò ɖé ɖò Aflika.

Tò é lɛlɛ dó è lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sudàntò,Etyopitò kpodo Somalitò,Ugandatò kpodó Tànzànitò kpán.

Gbè ee nɔ dó ɖò Kenya lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Glɛ̌síngbe (anglais) kpo swahili gbè kpó wɛ̀ è nɔ̀ dó ɖò Kenyàtò mɛ.Glɛ̌singbe ɔ wɛ kà ɖo tàjí bɔ Swahili ɔ wà bɔ d'ewu.E lɛvɔ́ kpò gbè ná yì gbàn atɔɔ nùkún ɖokpó mɔ̌ bɔ e nɔ dó ɖò tò ɔ mɛ,kpɛɖe ɖi e: Kikuyu, Luyia,Luo, Kamba kpó ɖevo ɖevo lɛ kpó.