Yɛhwè Antoine Padoue tɔn

Bɛ̌ sín Wikipedya
Yɛhwè Antoine Padoue tɔn

Yɛhwè Antoine Padoue tɔn nyi mɛ mímɛ́ ɖokpo ɖò Igleja Katolika mɛ̀.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kunnuɖiɖe tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]