Aller au contenu

Xwejísun

Bɛ̌ sín Wikipedya

Xwejísun ɔ, wɛ nyi sun atɔn gɔ é ɖo xwé ɔ mɛ é. É wɛ jɛ Zofínkplɔ́sùn gudo.

Tinmɛ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xwejísun ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi sun é mɛ jí nukɔntɔn xwé ɔ mɛ tɔn lɛ nɔ bɛ jija ɖé é.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]