Xwefa

Bɛ̌ sín Wikipedya

Xwefa ɔ nyɔnu vi fɔnnu nyikɔ wɛ. Nyikɔ nɛ ɔ e nɔ mɔ ɖo Ajanu lɛ, Maxinu lɛ kpodo Ayizɔnu lɛ mɔ kpan gɔn ɖo Benɛɛto mɛ. Tinmɛ tɔn ɔ wɛ nyi FIFA ƉO HWƐNDO MƐ bɔ e nɔ na Vi nyɔnu nukɔntɔn b'ɛ ka lɛ nyi yɛhwexixa ɖɛ bɔ mɛjitɔ lɛ nɔ xa nu fifa na tǐin tɛgbɛ ɖo hwɛndo ɔ mɛ.