Aller au contenu

Tɛ́ agbanlín

Bɛ̌ sín Wikipedya
Tɛ́ agbanlin do zunmɛ

Tɛ́ agbanlìn alo agbànlín‚ b'ɛ é ylɔ ɖɔ "Grand koudou" ɖo flanségbé mɛ‚ nyi gbé kanlin daxó ɖokpo bó nɔ́ ɖu amaan lɛ̀[1].

Kinikinikpɔ‚ ajǎnuhla kpodó kpɔvɛ̀ lɛ kpǎn nɔ̀ xǔ yé ɖo fikpaa tɔsisatɛn bó nɔ̀ ɖu. Gbɛtɔ lɛ lɔ̀lɔ nɔ̀ xǔ yé do lan kabi azó yetɔn ǔ.

Jlɛjlɛ yetɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Tɛ́ agbanlin asǔ lɛ̀ nɔ̀ ɖo zó bó nɔ̀ lɛvɔ ɖo atan ɖo gbakɔ.

Dodo tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  1. https://www.mnhn.fr/fr/grand-koudou