Sɛndodó

Bɛ̌ sín Wikipedya

Sɛndodó ɔ, sɛn e ɖɔnu do to mǐtɔn nu e wɛ. Sɛn nɛ ɔ ji wɛ Benɛ to ɔ, toxoɖuɖɔ-tozɔwiwa tɔn, azɔgba sa tɛnmɛ tɛnmɛ é ɖe lɛ e bo junjɔn. E na sɔ togan wɛ a, e na sɔ ɖɛmɛnu wɛ a, tokpɔnlagantokpɔnlavigan lɛ kpodo kɔmɛgan lɛ kpan ɖebu ɔ, é ji wɛ ye junjɔn.