Aller au contenu

Ɖɛmɛnu

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ɖɛmɛnu ɔ, toxoɖɔtɔ wɛ bɔ nyi afɔsɔɖotetɔ tovi lɛ tɔn ɖo ɖɛmɛnù gungbasa.

Xó dé xlɛ mɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Bɛsin xwe 1999 wa xwe 2023 ɔ, ɖɛmɛnugun Benɛ tɔn ɔ ɖɛmɛnù 83 wɛ ɖe mɛ. Xwe ɛnɛ wɛ ye nɔ blo. Ɖo adahuzu nu sɛndodo to mǐtɔn nuwiwa xwe 2019 tɔn ɔ ɖɛmɛnù zinkpo ɔ jɛ 109 bɔ xwe atɔɔn wɛ ye na blo hwɛ co bo na nyi tejɛ tɔn. Ɖo ɖɛmɛnù 109 nɛ lɛ mɛ ɔ, e ɖo dandan bɔ nyɔnu 24 ɖo na yi zinkpo ko nukun ɛnɛ. Hun e hwe bi ɔ e na mɔ ɖɛmɛnù nyɔnu 24 ɖo ɖɛmɛnù gungbasa.