Sɔ́

Bɛ̌ sín Wikipedya
Sɔ́

Sɔ́ ɔ kanlin ɖokpo wɛ. Ɖo yovogbè mɛ ɔ e nɔ́ nyí "Cheval".

Nyikɔ tɔn tɛnmɛ tɛnmɛ lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sɔ́ kpo gbɛtɔ kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]