Aller au contenu

Nyɔnuzangbe mimɛ ɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Jezu klɔ́ afɔ̀ nú ahwanvu tɔn lɛ bo lɛ ɖù nùɖuɖu gudo tɔn xá yee

Nyɔnuzangbe mimɛ ɔ,  nyi nyɔnuzangbe gudo tɔn ě e nɔ mɔ cobo nɔ ɖu Paskwa e. É flin klisáwùn lɛ hwenu e Jezu Klisu do yɛsugbɛnamɛtɔ agbaza tɔ̀n tɔ́n wa ɔ kpodo hwenu è é ɖu nǔ gudo tɔn xa ahwanvu tɔn lɛ ɔ kpan é cobɔ é wa wli.

Nyikɔ tɔn lɛ

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Sinsɛnnuwiwa katolika tɔn

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]