Aller au contenu

Nùxwasùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nùxwasùn ɔ wɛ nyí sùn atɔɔn gɔ é ɖò xwé ɔ mɛ é. É wɛ jɛ Lidósùn gudo.

Tínmɛ̀ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Nùxwasùn ɔ tínmɛ̀ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ é nɔ xwá glé lɛ é.

Xìxà tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]