Jăan Mɛsɛdo ɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya
Jăan Mɛsɛdo ɔ

Jăan Mɛsɛdo ɔ alo mɛsɛ́dó Jaan ɔ, Jwifu wɛ é nyí bɔ é huzu ahwanvu Jezu tɔn bo nyi yɛhwè.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azɔ tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]