Aller au contenu

Azɔwatɔ lɛ sin xwezan

Bɛ̌ sín Wikipedya

Azɔwatɔ lɛ sin xwezan alo Azǎn 1ɔ Nuxwasun tɔn ɔ nyi azan e gbe e nɔ ɖɔ wusyɛn lanmɛ nu azɔwatɔ lɛ́ɛ e ɖo gbɛ ɔ bi mɛ e . E nɔ flin lee ye fun ahwan gbɔn bo mɔ acɛ e nyí yetɔn lɛ yi ɖo wɛkɛ ɔ mɛ gbɔn e. Ye nɔ́ lɛ lin tamɛ do le na wa nu gbɔn bo azɔwatɔ lɛ sin ya mɛ gbɔn e.

E nɔ ɖu xwè ɖò tò gègě mɛ ɖò ayikúngban ɔ jí ɖo azǎn 1ɔ Nuxwasun tɔn, bɔ hwɛhwɛ ɔ è nɔ sɔ́ azǎn enɛ dó ɖó gbɔjɛzan.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Azɔwatɔ lɛ sin azan kpo azɔ sin xwè kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]