Asé

Bɛ̌ sín Wikipedya
Asé / Awǐì

Asé alo Awǐì ɔ nuwlikanlin ɖé wɛ bo nyi xwékanlin. É ɖé hɛnnu tɛnmɛ tɛnmɛ tɔn. Ɖo yovogbè mɛ ɔ e nɔ́ nyí "Chat".

Hɛnnu alɔkpa é ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Xo sɔ d'agun[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

  • Atutwi / tutwi : Awii kpɛvi
  • Awiisi: Awii asi
  • Awiivi: Awii sin vi
  • Gbewii: Awii gbémɛ tɔn

Gbɛtɔ kpo awii kpo[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]