Ami vɔvɔ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Ami vɔvɔ

Nyikɔ ɖévo: Ami vɛ̌
To é mɛ é jɔ ɖé é: Benɛɛ
Nu é nɔ ɖu na lɛ: Amasin, Nǔsúnnú

Ami vɔvɔ nyí ami ɖòkpo ɖò ami lɛ mɛ. , sinsɛn dětín tɔn ɔ, wɛ è nɔ do blo na. Ami vɔvɔ we wɛ ɖe: amivɔvɔ kpaa kpo zòmi kpo

Fɛ́nú tɔ̀n lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ami vɔvɔ ɖó fɛ́nu gègě: e nɔ bló agbazà ɖó, agbazamɛ ɖo nu mɛ, e nɔ wa zɔ̌ ɖo nukún wú tawun, bo nɔ gbɔ̀ azɔ̀n lɛ ɖi alìn zɔ̀n, adɔ̌ɖonukunji zɔ̀n, gbɔxlixɛ zɔ̀n.

Ɖida tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Ami vɔvɔ ɔ dé wɛ é nɔ do ɖa na.