Dètin

Bɛ̌ sín Wikipedya
Dĕtin

Dĕtin nyi atin ɖokpo ɖo atin lɛ mɛ. Nyikɔ nɛ wukun sin nyi ɖevo we mɛ:(noix de palme), Atín (arbre). Dĕtin ɖo flansegbe mɛ nyi palmier à huile.

Ɖiɖé tɔn ɖé lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]