Aller au contenu

Alunsùn

Bɛ̌ sín Wikipedya
(É ɖyɔ ali nǐ sin Alunsun)

Alunsùn ɔ wɛ nyi sun nukɔntɔn é ɖo xwé ɔ mɛ é. Zofínkplɔ́sùn wɛ nyi sùn ée jɛ gudo tɔn é.

Tínmɛ tɔ̀n[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Alunsùn ɔ tinmɛ tɔn wɛ nyi sùn é mɛ alǔn nɔ do tawun é.

Xixa tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]