Aller au contenu

Akpaxwé:Kú ɖò xwè 2021 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ kú ɖò xwè 1921 tɔn mɛ lɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 2021 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

4 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 4 jí.