Aller au contenu

Akpaxwé:Kú ɖò xwè 2019 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ kú ɖò xwè 2019 tɔn mɛ lɛ

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Kú ɖò xwè 2019 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

2 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 2 jí.