Aller au contenu

Akpaxwé:Jì ɖò xwè 1982 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ è jì ɖò xwè 1982 tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Jì ɖò xwè 1982 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

3 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 3 jí.