Akpaxwé:Jì ɖò xwè 1955 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ è jì ɖò xwè 1955 tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Jì ɖò xwè 1955 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

2 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 2 jí.