Akpaxwé:Jì ɖò xwè 1952 tɔn mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Mɛ è jì ɖò xwè 1952 tɔn mɛ lɛ é

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Jì ɖò xwè 1952 tɔn mɛ" tɔn mɛ lɛ é

4 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 4 jí.