Akpaxwé:Ahan ɖo Benɛ to mɛ

Bɛ̌ sín Wikipedya

Nuwlanwlan ée ɖo sɔnu "Ahan ɖo Benɛ to mɛ" tɔn mɛ lɛ é

2 nuwlanwlan élɔ lɛ ɖo akpaxwé élɔ mɛ, ɖo 2 jí.