Aller au contenu

Abɔxwísùn

Bɛ̌ sín Wikipedya

Abɔxwísùn wɛ nyí sùn woɖokpogɔ é ɖò xwé ɔ mɛ é. E wɛ jɛ gudo nu Kɔnyasun.

Tínmɛ tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Abɔxwísùn ɔ́ tínmɛ tɔ̀n wɛ nyí sùn é mɛ è nɔ̀ xwí abɔ ɖé é.

Xìxà tɔ̀n

[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]