Aller au contenu

Wɛɖɛmɛ-Péda

Bɛ̌ sín Wikipedya

Wɛɖɛmɛ-Péda

Acɛkpikpa
To é mɛ é ɖé e : Benɛɛto
Tokpɔn é mɛ é ɖé e : Mɔnɔ
Tokpɔnla é mɛ é ɖé e : Komɛ
Tovi lɛ
Tovi nabi é ɖo e : 12894

Wɛɖɛmɛ-Péda ɔ tokpɔnlavi ɖokpo wɛ é nyi nù tokpɔnla Komɛ tɔn bo ɖo taligbe nú Benɛɛto ɔ ɖo tokpɔn Mɔnɔ tɔn mɛ.

Gletoxo tɔn lɛ[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Wɛɖɛmɛ-Péda ɔ ɖo taligbe hweyixɔ waji nú Benɛɛtò ɔ bo ɖo gletoxo 06. Yě ɖye:

  • Hɔnnugbo
  • Kpetekan
  • Kpoji
  • Péda Kɔmɛ
  • Tocɔn Anyi
  • Zunta

Tovi nabi é ɖo e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Kɛnsisɔ sin nuwiwa è azɔxwe «INSAE» tɔn blo ɖo xwè 2013 tɔn mɛ e ɔ Wɛɖɛmɛ-Péda ɖo gbɛtɔ 12894.