Tanxwé Akaba Idena

Bɛ̌ sín Wikipedya
Nukɔn tanxwé ɔ tɔn

Tanxwé Akaba Idena ɔ ɖokpo ɖo wǎ-tomɛ-b'a-nyɔ-nǔ-i-tɛ̀n Benɛɛtò tɔn lɛ mɛ. E ɖò toxo Kétu tɔn mɛ.

Tan tɔn[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]

Lee e gba gbɔ e[wlǎn nú | wla nú ɖoɖo ɔ]